Change management

TALENT4SUCCESS

Change management

Mensen zijn het grootste kapitaal van een organisatie. Maar omstandigheden en organisaties veranderen, door reorganisaties, personeelsplanning, veranderende marktomstandigheden, fusies of overnames. Zo’n verandering vraagt om regie. Onze ervaring en betrokken aanpak zorgen voor de ondersteuning die uw bedrijf nodig heeft.

Een groep medewerkers in één keer laten afvloeien is zoals gezegd een pittig proces. Iets dat u niet helemaal kunt overlaten aan uw HR-afdeling, dat zou een te zware belasting betekenen. Talent4Success brengt deskundigheid in dit reorganisatieproces. Dat vraagt om maatwerk, zodat er voldoende aandacht is voor de individuele behoeften van alle betrokken. Zo doen we dat onder meer:

  • Aanzeggingstraingingen: training voor leidinggevenden over het uniform communiceren van ontslag aan grote groepen.

  • Aanwezigheid bij de aanzeggingen: zo ondersteunen we het management en zijn we er voor de eerste opvang aan medewerkers.

  • Omgaan met verandering: een workshop voor medewerkers en leidinggevenden om de motivatie en betrokkenheid te waarborgen.

ALTIJD DICHTBIJ

Met meer dan 40 locaties in de Benelux, zitten wij altijd dichtbij...