Talent ontwikkeling

De talent ontwikkeling van Talent4Succes richt zich op een tastbare verbetering van het bedrijfsrendement door ontwikkeling van mensen.

Wij begrijpen wat er voor organisaties op het spel staat:

 • Geen afstemming tussen management en personeel
 • Identiteit/culturele instabiliteit
 • Verminderde efficiëntie
 • Afname betrokkenheid/motivatie van werknemers en management
 • Verloop van getalenteerd personeel
 • Onzekerheid baan
 • Het ontbreken van de juiste competenties

Wij weten wat organisaties zoeken bij een hulpbron:

 • Een betrouwbare hooggekwalificeerde zakenpartner
 • Consultatieve oplossingen op maat: geen kant-en-klare oplossingen
 • Een flexibele opstelling in unieke omstandigheden
 • Gericht op bedrijfsresultaten
 • Een zorgeloze implementatie
 • Toegang tot real-time kwaliteitsdata en metriek

De ‘menselijke kant’ van transities

Wanneer organisaties betere bedrijfsresultaten willen bereiken, handelen ze vaak door op strategische wijze transities uit te voeren. Deze transities kunnen ‘eenmalige’ gebeurtenissen betreffen, zoals fusies en overnames, reorganisaties en culturele/strategische veranderingen, of ze kunnen gewone ‘terugkerende’ gebeurtenissen betreffen, zoals promoties en veranderingen op cruciaal niveau. In beide gevallen, gegeven dat belangrijke bedrijfsdoelen gevaar lopen, is het uitvoeren van de ‘menselijk kant’ van transities bij een strategisch competitief voordeel van cruciaal belang.

Al geruime tijd ondersteunt Talent4Success organisaties, individuen en teams bij het omgaan met gebeurtenissen en gerelateerde uitdagingen bij strategische transities.

De talent ontwikkeling van Talent4Success ondersteunt klanten bij het anticiperen van de impact op mensen bij transities door het aanbieden van geïntegreerde oplossingen voor talentontwikkeling, waarbij onbedoelde financiële gevolgen worden vermeden en wezenlijke financiële resultaten aan het eind van de opdracht worden veiliggesteld.

Door de wereldwijde aanwezigheid van Talent4Success kunnen bedrijven snel allesomvattende projecten in verschillende landen implementeren, overeenkomstig de bedrijfswaarden, maar ten allen tijde met respect voor de lokale cultuur en realiteit.

De talent ontwikkeling van Talent4Success richt zich op de resultaten die u voor ogen heeft en de kwaliteit die u van een werkpartner verwacht.

Oplossingen Talent ontwikkeling

Bij de implementatie van strategische transities, richt Talent4Success zich op de uitdagingen van drie belangrijke groepen: individuen, teams en de organisatie. Voor deze betrokkenen biedt Talent4Success een scala van diensten aan die twee disciplines van talent ontwikkeling omvatten: Betrokkenheid en Ontwikkeling.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van het individu, het team en de organisatie

Executive Coaching

Executive Coaching heeft voor allerlei mensen verschillende betekenissen. Bij Talent4Success betekent Executive Coaching het sneller eigen maken van bepaalde competenties. In een tijd waarin eisende leiderschapstaken alsmaar toenemen, kunnen managers zich standvastig (blijven) richten op de bedrijfsprestaties. Talent4Success’ Executive Coaching is een complete oplossing die geleverd wordt door ervaren coaches op gelijk niveau die, zoals uw leidinggevenden, verantwoordelijk zijn voor het behalen van bedrijfsresultaten.

Met behulp van een consistente maar flexibele uit vier fasen bestaande coachingbenadering helpen Talent4Success-coaches mensen te begrijpen hoe hun gedrag en de perceptie van hun gedrag invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten. Ze helpen bij het ontwikkelen van een actieplan voor een belangrijke verandering. Zeer goed presterende en nieuwe talenten moeten onder hoge druk werken en resultaten leveren, Talent4Success’ executive coaches verlenen hen steun om relaties te onderhouden met belangrijke stakeholders, hun krachten te heroriënteren en om nieuw gedrag aan te leren om aan de eisen van de dynamische en veranderende markt te kunnen voldoen.

Talent4Success levert resultaten in de volgende zes coaching situaties:

 • High-Potential Coaching, om een ‘pool’ met veelbelovend talent aan te leggen.
 • Individuele Prestatie Coaching, om top talent cruciale doelen te laten bereiken.
 • Onboarding Coaching, maakt het mogelijk om de eerste fasen te versnellen en fouten te voorkomen van een interne overplaatsing of een externe rekrutering.
 • Team Coaching, voor het versterken van individuele en collectieve leiderschapsvermogens.
 • Expat Coaching, om executives voor te bereiden en te steunen bij het assimileren in een andere cultuur en om hun prestaties te verbeteren.
 • Carrière Coaching, om opkomend talent te begeleiden in hun loopbaanplanning afgestemd op de organisatie en haar verwachtingen.

Mentoring

Talent4Success ondersteunt organisaties bij de opzet en implementatie van mentorprogramma’s op maat. Onze bewezen benadering, methoden en middelen helpen de juiste voorwaarden te creëren voor betrokkenheid, het delen van kennis en zelfontplooiing. Essentieel voor het succes van Talent4Success’ mentorprogramma’s is een uitgebreid communicatieplan dat duidelijk de verwachtingen aangeeft en dat alle betrokkenen voorbereidt in het bereiken van de beoogde resultaten.

Redeployment

In tijden van organisatorische veranderingen kan het van wezenlijk belang zijn om een omvattend redeploymentplan te hebben voor het behouden van talent dat essentieel is voor de uitvoering van kritische taken. Talent4Success ondersteunt zowel organisaties als individuen bij het verkennen en realiseren van nieuwe interne kansen voor loopbaanontwikkeling en bijdrage gebaseerd op persoonlijke krachten alsmede strategische behoeften van de organisatie. Redeployment initiatieven worden in verschillende contexten toegepast, bijvoorbeeld aan het einde van een project, bij ontmanteling van teams of bij het sluiten van een fabriek of faciliteit.

“Accelerating Role Transition”

Na een belangrijke organisatorische verandering, moeten leidinggevenden zich snel aan nieuwe omstandigheden en nieuwe taken aanpassen. De “Accelerating Role Transition” van Talent4Success is een gestructureerd proces waarmee leidinggevenden het assimilatieproces kunnen versnellen om in deze nieuwe context doeltreffend te presteren.

Team Contracting

Wanneer organisaties hun structuur vereenvoudigen, worden ze meer afhankelijk van de capaciteit van de nieuw gevormde teams en werkgroepen om de gewenste financiële resultaten te bereiken. Team Contracting synchroniseert verwachtingen en verplichtingen, stimuleert de verantwoordingsplicht en heft belemmeringen op voor de realisatie van doelstellingen. Door het instellen van een specifieke overeenkomst tussen twee of meer personen wanneer kritische taakdoelstellingen op het spel staan, biedt het “Team Contracting” van Talent4Success snellere bedrijfsresultaten tegen een lagere kostprijs dan de conventionele ontwikkelingsprogramma’s voor leiderschap, waardoor het bedrijf dus een hoger rendement op investeringen kan realiseren.

Afstemming werknemers

Na een aanzienlijke verandering worden organisaties vaak geconfronteerd met een enorme uitdaging: hoe kan men de inzet van talentvolle medewerkers vernieuwen, zodat zij een hoger prestatieniveau behalen? Door een afstemmingsproces (Employee Alignment) waarin zij opnieuw betrokken raken, ondersteunt Talent4success organisaties, zelfs nog voordat de verandering plaatsvindt, bij de uitvoering van een uitgebreid transitieproces om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en eerder bereikte resultaten te verbeteren.

Culturele Integratie

Het succes van een fusie of overname is afhankelijk van de mogelijkheid om een ware culturele integratie te bereiken. Maar hoe kan men standpunten, waarden en overtuigingen integreren? Welke stappen vergemakkelijken het veranderen van het gevestigd gedragspatroon? Het consultatieproces Culturele Integratie van Talent4Success houdt rekening met het feit dat integratie een groepsleerproces is dat bewustzijn, reflectie, dialoog en actie vereist. Onze methoden en middelen fungeren als katalysator voor dit leerproces.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van het individu, het team en de organisatie

Strategische Leiderschapsontwikkeling

Leidinggevenden dienen zich ervan bewust te zijn dat hun handelswijze en houding bijdragen tot de overkoepelende strategie en culturele waarden van de organisatie. De Strategische Leiderschapsontwikkeling van Talent4Success creëert een veilige en gestructureerde omgeving voor het bevorderen van zelfbewustzijn, collectieve reflectie en ontwikkeling gerelateerd aan de strategische verplichtingen en waarden van de organisatie. Door de combinatie van middelen voor zelfbeoordeling, 360-graden-feedback en groepsreflectie, krijgen leidinggevenden persoonlijk inzicht en leren van elkaar om een betere betrokkenheid te bereiken.

Omgaan/Begeleiding tijdens een organisatorische verandering

Het onbedoeld gevolg van een organisatorische verandering kan een aanzienlijke daling betekenen in de productiviteit, die op hun beurt bijzondere bedrijfsopdrachten in gevaar brengen. Aangezien er zo veel op het spel staat, biedt Talent4Success twee gerichte oplossingen om de veranderingsrisico’s te minimaliseren: “Leading Through Organizational Change” en “Navigating Through Organizational Change”. Dit zijn dynamische en zeer interactieve workshops op maat met de garantie voor leidinggevenden dat zij hun teams productief houden waarbij werknemers worden geholpen hun natuurlijke angst en onzekerheid, dat invloed kan hebben op hun prestatie, te overwinnen.

Team Effectiviteit

In een verbonden wereld, hangt het belangrijkste concurrentievoordeel van een bedrijf af van het vermogen om zijn werknemers beslissingen te laten nemen en samen beter te presteren. Teameffectiviteit is een gestructureerd proces om een gevestigd team het benodigde vertrouwen te verlenen om op een efficiënte wijze snelle en betere resultaten te leveren.

Culturele transformatie

Alle veranderingen in een bedrijfsomgeving, organisatorische strategie en processen vereisen een verandering in de wijze waarop werknemers en leidinggevenden zich gedragen. De Culturele Transformatie van Talent4Success stelt bedrijven en hun werknemers in staat om rekening te houden met de subtiele veranderingen die nodig zijn om hun doelstellingen, ongeacht wat er in hun omgeving verandert, te bereiken.

Met meer dan 40 locaties in de Benelux, zitten wij altijd dichtbij...

Ontdek waar u ons
kunt vinden >

Onze internationale partners

Talent4Success beschikt over strategische samenwerkingsverbanden met wereldwijde partners.