Assessments

Met onze Chally-assessment verhoogt u de productiviteit, terwijl u de kosten van verloop en personeel verlaagt. Ons assessment vindt plaats op basis van wetenschappelijk gevalideerde assessments en talent audits voor sales afdelingen, sales management, executive leiderschap en voor verschillende professionele functies. Of u nu verantwoordelijk bent voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers, de beoordeling van de prestaties van uw huidige personeelsbestand, de ontwikkeling van uw sales- en leiderschapsteams of de successieplanning voor het hogere management, wij realiseren optimaal rendement op uw investering dankzij onze ervaring en talent analytics.

Assessment oplossingen

Wij willen met onze oplossingen de omzet, productiviteit en winstgevendheid van onze opdrachtgevers verhogen. Daartoe bepalen we systematisch welk verkopend, dienstverlenend en leidinggevend personeel aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Doorgaans werken we samen met onze opdrachtgevers om:

 • Hiaten in de World Class-benchmarknormen vast te stellen
 • Potentiële verbeteringen te meten en bij te houden
 • Kwantitatief voorspellende profielen, vaardigheidsniveaus en arbeidsgewoonten van uitzonderlijke performers op te stellen
 • Efficiënte systemen voor de selectie van kandidaten en de ontwikkeling van medewerkers op te stellen
 • Meetsystemen in te stellen waarmee de prestaties ten opzichte van World Class-normen worden bewaakt
 • Instrumenten te leveren voor effectievere en gestandaardiseerde sollicitatie- en coachingprocessen.

Ons uitgebreide assessment oplossingen bestaan onder andere uit een complete serie instrumenten ter ondersteuning van uw talent management behoeften.

 • Profielen opstellen – functieanalyse, validatie en competenties in kaart brengen
 • Voorspellende assessments voor selectie en ontwikkeling
 • Talent audit voor de juiste afstemming en ontwikkeling
 • Prestaties bijhouden voor een analyse van de prestaties of potentiële hiaten
 • Feedbackanalyse klanten

Onze Chally-assessments leveren toegevoegde waarde – gegarandeerd!

Goede oplossingen en diensten vormen slechts een deel van onze toewijding aan klanttevredenheid. Onze klantenservice behelst namelijk ook:

 • Gedegen adviseurs, arbeids- en organisatiepsychologen met feeling voor uw markt
 • Assistentie bij selectie-gerelateerde onderwerpen, zoals sollicitatieprocedures, werving en coaching
 • Persoonlijk advies op aanvraag, gericht op specifieke sales- of marketingbehoeften
 • Profielen op maat voor alle functies met een voldoende aantal gevestigde uitvoerders voor een statistische waardering
 • Continue tracering om de selectiecriteria te verfijnen en de profielen aan te passen naarmate uw bedrijfsmodel wijzigt
Gerichte bedrijfstoepassingen
Gerichte bedrijfstoepassingen
Een innovatieve toepassing die vaardigheden meet met betrekking tot specifieke zakelijke doelen

Onze assessments bestaat onder andere uit onze unieke, ongeëvenaarde databank waarmee we analytics kunnen toepassen op vaardigheden waarmee bepaalde doelstellingen kunnen worden behaald. Met onze gerichte bedrijfstoepassing kunnen onze opdrachtgevers hun algemene inspanningen op het gebied van talent management gerichter inzetten voor specifieke doelen. Daarbij bepalen ze heel precies welke ontwikkelingsacties er voor specifieke competenties nodig zijn om die doelen te behalen.


Laat uw strategische visie niet vertroebelen door uw medewerkers

U kunt deze voordelen realiseren met behulp van onze bedrijfstoepassing.

 • Bespaar geld: richt uw ontwikkelingsinspanningen op de algemene behoeften van uw onderneming en verspil geen euro meer aan de ontwikkeling van competenties die minder relevant zijn voor uw strategische doelen.
 • Verhoog de betrokkenheid: plaats en ontwikkel uw medewerkers waar ze kunnen uitblinken en bijdragen aan het succes van uw onderneming.
 • Zorg voor duidelijkheid: breng de interne mogelijkheden voor een herpositionering, eventuele promoties en successieplanning in kaart.
 • Meer productiviteit, minder verloop: krijg inzicht in het beschikbare talent en bepaal uw successieplanning op basis van het beschikbare talent en de benodigde ontwikkeling ervan.

Voorbeeld gerichte bedrijfstoepassingsapplicatie

Talent Audit
Hoe moet u uw verkooptalent selecteren, afstemmen en ontwikkelen?

Bekijk het Talent Audit-overzicht hieronder.

Wat is een Talent Audit?

Voor de meeste organisaties vormt sales talent management weliswaar een strategische prioriteit, maar de wijze waarop ze hun verkopers evalueren is meestal voor verbetering vatbaar. Effectief beslissen over sales talent management is vrijwel onmogelijk als u vertrouwt op subjectieve en inconsistente methoden. Die zijn immers niet afgestemd op de specifieke vaardigheden voor een bepaalde functie. Ook kunnen de resultaten niet afdoende zijn voor een objectieve en accurate besluitvorming.

Het DNA van de salesvaardigheden binnen uw organisatie in één oogopslag

Met ons Talent Audit-systeem kunt u vaardigheden en algemene mogelijkheden voor succes heel nauwkeurig vergelijken, inzicht krijgen met de wijze waarop het genetische profiel van een verkoper in zijn of haar DNA is gecodeerd. Zo kunnen organisaties een volledige lijst opstellen van de sterke punten en de ontwikkelingsbehoeften van alle salesmedewerkers op elk niveau, binnen elk team of in de gehele organisatie. Als het Talent Audit-systeem eenmaal is geïmplementeerd, gaan wij samen met u aan de slag. We werken de informatie continu bij over nieuwe werknemers, promoties, nieuwe profielen, “derailers” en alle andere wijzigingen in uw personeelsbestand en /of de behoeften van uw verkooporganisatie. Daarnaast kunt u met ons Talent Audit-systeem nieuwe werknemers beoordelen en aan de database toevoegen. Zo blijven de gegevens actueel en kunt u ze regelmatig bijwerken.

Evaluatie van sollicitatiegesprekken

Talent selecteren met de 30-30-30-10-regel

Voor een zo effectief mogelijk kandidaatselectieproces raden wij onze opdrachtgevers aan met een evenwichtig meerfasensysteem te werken. Daarom zijn wij groot voorstander van de ‘30-30-30-10-regel’. Daarbij moet 30% van de uiteindelijke keuze worden gebaseerd op de testresultaten, 30% op de achtergrondinformatie en referentiechecks, 30% op basis van de resultaten van het sollicitatiegesprek en de laatste 10% op de waargenomen aansluiting op de bedrijfscultuur.

Om opdrachtgevers te helpen bij de implementatie van een gestructureerde, meetbare sollicitatieprocedure biedt Talent4Success evaluaties op maat en een brochure voor sollicitatiegesprekken.

Evaluatie van sollicitatiegesprekken

Talent4Success heeft evaluatieformulieren ontwikkeld waarmee onze opdrachtgevers sollicitatiegesprekken voor specifieke functies kunnen voeren op basis van vragen, die zijn gericht op de verschillende essentiële vaardigheden die voor het succes van die functie zijn vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat deze vragenmethode de meest effectieve procedure voor sollicitatiegesprekken vormt. Bij deze methode stelt de interviewer open vragen, die zijn gericht op de eigenschappen waar een geschikte kandidaat over moet beschikken. Er bestaat voor elk van de essentiële vaardigheden ook een alternatieve reeks vragen, dus ook als de kandidaat voor meerdere gesprekken wordt uitgenodigd, zijn er genoeg vragen voorhanden. Beide vormen van de evaluatie zijn voorzien van een waarderingsschaal om de antwoorden te beoordelen.

Brochure voor sollicitatiegesprekken

Deze brochure bevat informatie over basistechnieken om meer vertrouwen in de uitkomst van het sollicitatieproces te krijgen. U leest hierin over de belangrijkste factoren, waarvan uit onderzoek blijkt dat ze tijdens de procedure nuttig én handig zijn om de juiste medewerkers aan te nemen.

Typische inhoud van een brochure voor sollicitatiegesprekken

Zo voert u een sollicitatiegesprek dat deel uitmaakt van een selectiesysteem:

 • Neem de essentiële criteria voor de functie door, waaronder de verwachtingen voor deze baan en de essentiële vaardigheden
 • Definieer het wervingsproces – het meest economische en objectieve proces
 • Bereidt u voor op de sollicitatiegesprekken – Kies een methode, stel een interviewteam samen, stel vast welke veel voorkomende fouten moeten worden vermeden en bepaal welke bedrijfsinformatie met de kandidaten wordt doorgenomen

Dieptegesprekken voeren

 • Gebruik de vragen voor het functieprofiel

Follow-upgesprekken voeren

 • Integreer de indrukken van het gesprek met objectieve assessment resultaten, die wellicht in strijd met elkaar zijn

Bijlagen

 • Alternatieve vragen
 • Waardevolle informatie uit het referentie onderzoek
 • Praktische tips van zeer ervaren interviewers
Assessments met voorspellende waarde
Hypermoderne selectiesystemen

Ons Chally-assessment is gebaseerd op uitgebreid en voortdurend actuarieel onderzoek. De database bevat profielgegevens en prestatiemaatstaven van meer dan 400.000 gerenommeerde ondernemingen en kandidaten werkzaam in sales, management en overige gespecialiseerde functies. We hebben meer dan 400 validatieonderzoeken uitgevoerd en blijven continu gebruikmaken van hypermoderne technieken om onze nieuwe opdrachtgever nauwkeurige prestatievoorspellingen kunnen verschaffen.

Van beschrijven naar voorspellen

Wij richten ons op het voorspellen van succes in een specifieke functie en niet alleen op globale beschrijvingen zoals ‘extraversie’. Talent4Success heeft schaalmodellen ontwikkeld voor de specifieke vaardigheden en gedragingen die onmisbaar zijn voor het succes van een specifieke functie. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn te weten hoe energiek een kandidaat is, maar ver uit belangrijker is het dat u weet of uw beoogde saleskandidaat nieuwe opdrachtgevers kan vinden, bezwaren kan wegnemen en uiteindelijk deals kan sluiten.

Via deze benadering hebben we specifieke vaardigheidseisen voor verschillende functies opgesteld. Een strategisch accountmanager moet over heel andere vaardigheden beschikken dan een telemarketeer, ook al gaat het bij beide functies om verkopen. Deze aanpak geldt niet alleen voor sales, maar ook voor het management en tal van andere leidinggevende posities.

Voorspellende assessmenteigenschappen:

 • Doelgericht op sales, management en leiderschap
 • Beschrijving van gedrag in een specifieke rol in plaats van abstracte “goeie vent”-kenmerken
 • Gevalideerde profielen
 • Gekwantificeerde (numerieke) vaardigheidsmaatstaven
 • Coachingtips voor zwakkere vaardigheden
 • Toegewijde accountmanagement specialisten
 • Snelle doorlooptijd
 • Verborgen (niet duidelijke) gescoorde items en ingebouwde validiteitsschalen
 • Rapporten ook voor kandidaten beschikbaar
 • “Samenvattingen” van rapporten voorhanden van vooraf gevalideerde profielen
 • Selectie-audit

Voordelen van assessments met een voorspellende waarde:

 • Zijn objectief en wijzen alleen op de vaardigheden voor de specifieke functie die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat
 • Gericht op specifieke gedragingen die de resultaten beïnvloeden en die waargenomen en gecoacht kunnen worden
 • In vergelijking met bestaande methoden leveren zij een aanzienlijke verbetering ten aanzien van de nauwkeurigheid op
 • Voorspellen het werkelijke prestatieniveau in vergelijking met het huidige personeelsbestand; leveren stevige aanbevelingen in plaats van vage of oppervlakkige omschrijvingen
 • Leveren onmiddellijke doelstellingen op voor de ontwikkeling van de kandidaten, op basis van aanbevelingen in verhouding tot personen die het best presteren in een vergelijkbare rol
 • Minder vertragingen en verlies van goede kandidaten
 • Ontmoedigen manipulatie van de resultaten
 • Passen scores van ‘fraudeurs’ aan voor een beter inzicht in het werkelijke gedrag op het werk
 • De test hoeft niet onder toezicht te worden uitgevoerd
 • Voorzien in een middel om de resultaten te beoordelen wanneer de kandidaten ontvankelijker zijn tijdens de procedure
 • Verminderen de evaluatiekosten van ongekwalificeerde kandidaten
 • De selectieschalen worden periodiek aangepast aan nieuwe behoeften of veranderingen in de markt
Overige assessment instrumenten

Assessments zijn uiterst nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom bijna alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik ervan heeft dan ook een hoge vlucht genomen, zeker nu de toegankelijkheid van assessments door de komst van internet sterk vergroot is. En hoewel er best nog vaak te hoog gespannen verwachtingen bestaan van wat je met een assessment kunt, is het algemeen besef om met assessments tot verhelderende inzichten te komen ook sterk gegroeid.

Talent4Success heeft ook de beschikking over aanvullende unieke en onderscheidende assessments op de volgende gebieden:

 • Beroepskeuze
 • Beroepsspecifiek
 • Cognitieve capaciteiten
 • Persoonlijkheid

Hieronder treft u een uitgebreid overzicht aan van ons assessment aanbod.

Beroepskeuze

360 graden competentietest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen.

Beroepentest voor studiekeuze

De speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed.

Beroepskeuzetest

Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.

Beroepskeuzetest elementaire beroepen

Brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening.

Beroepskeuzetest fundamentele beroepen

Speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies.

Carrièreankers (theorie Schein)

Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt.

Competentietest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.

Groepsrollentest

Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past.

Nederlandse werkwaardentest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

Beroepsspecifiek

Managementtest

Dit assessment geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.

Marketing en sales potentieel test

Dit assessment geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.

Cognitieve capaciteiten

Analogieën hoger niveau

Dit assessment geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.

Analogieën middelbaar niveau

Dit assessment geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen.

Cijferreeks hoger niveau

Dit assessment geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.

Cijferreeks middelbaar niveau

Dit assessment geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen.

Grammaticatoets HBO/WO

Bepaal snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal.

IQ test

Deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking.

Woordenschattest HBO niveau

Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen.

Woordenschattest MBO niveau

Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen.

Woordenschattest VMBO niveau

Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen.

Persoonlijkheid

Enneagramtest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.

Jung persoonlijkheidstest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn.

Kerntyperingtest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.

Nederlandse persoonlijkheidstest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Persoonlijkheidstest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five).

Werkstijltest

Dit assessment geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

Met meer dan 40 locaties in de Benelux, zitten wij altijd dichtbij...

Ontdek waar u ons
kunt vinden >

Onze internationale partners

Talent4Success beschikt over strategische samenwerkingsverbanden met wereldwijde partners.