Nieuw personeel kan solliciteren met financieel cv

Sollicitanten kunnen voortaan een financieel cv laten zien bij een sollicitatiegesprek. Vaak weten werkzoekenden en werkgevers namelijk niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is.

Naast het tonen van een algemene cv kunnen werkzoekenden ook een financieel cv laten zien. Daarin staat een overzicht met alle financiële voordelen voor een werkgever bij het aannemen van de kandidaat. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) lanceerde de online rekentool die dit mogelijk maakt.

Het financieel cv moet duidelijk maken welke ondersteuning werkgevers kunnen krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een contract aan te bieden. Op basis van de gegevens die zelf worden ingevuld, kunnen zowel werkzoekenden als werkgevers het overzicht maken op Financieel CV.

Financiële regelingen

Diverse regelingen maken het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Denk daarbij aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage-inkomensvoordeel, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Minister Koolmees: ‘Werkzoekenden en werkgevers weten beiden niet exact waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is. Hopelijk worden werkgevers hierdoor over de streep getrokken om iemand een baan aan te bieden.’

In de praktijk
Ook geeft minister Koolmees een praktisch voorbeeld: Als een werkgever weet dat iemand geschikt is voor een baan, én een subsidie kan krijgen door diegene een kans te geven, dan houdt niets de werkgever nog tegen om diegene een contract aan te bieden.