‘Landsgrenzen belemmeren functioneren arbeidsmarkt’

De grenzen tussen Nederland, België en Duitsland zijn onzichtbare barrières die het zoeken naar een baan bemoeilijken. Daardoor is de werkloosheid in de grensregio’s hoger dan noodzakelijk en liggen de salarissen er lager.

 

Dat komt naar voren uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat woensdag werd gepresenteerd. De studie is uitgvoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Volgens het CPB kunnen in het minst gunstige geval 7000 extra Nederlanders aan een baan komen als de grensbelemmeringen worden weggenomen. De werkloosheid daalt dan met 2000 personen en het gemiddelde jaarloon in de grensregio stijgt met €30 per voltijdbaan.

 

In het rooskleurigste scenario gaan 42.000 werkzoekenden aan de slag. De werkloosheid neemt in dat geval met 9000 mensen af en het gemiddelde jaarloon valt zelfs €140 hoger uit.

 

Streng
Het CPB waarschuwt wel dat het moeilijk is de drempels weg te nemen die het werken over de grens zo lastig maken. Die obstakels zijn onder meer de taal- en cultuurverschillen. Eerder meldde het FD al dat Nederlandse werkzoekenden liever niet voor een Duitse baas willen werken, omdat die zo streng zou zijn en hiërarchisch zou opereren. Ander struikelblok zijn de Nederlandse diploma’s die in Duitsland en België niet altijd worden erkend.

 

Volgens het CPB kan de Nederlandse overheid het beste werk maken van het beter erkennen van diploma’s over de grens, omdat van dergelijk beleid wel is aangetoond dat het kan helpen de grensverschillen te beperken.

 

Vooral in de grensgebieden met Duitsland is nog een wereld te winnen, omdat daar de belemmeringen voor het werken in het buitenland het grootst zijn. Mogelijk spelen taalverschillen een rol, iets wat aan de Vlaamse grens niet of nauwelijks speelt.

(Bron: FD –  23nov16)