Een handleiding voor HR om het volledige potentieel van uw werknemers te benutten

Nu de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is en onder druk staat door een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, worstelen HR-teams met de vraag hoe ze nieuw talent kunnen aantrekken en bestaande werknemers kunnen behouden. Het benutten van het potentieel van uw werknemers speelt een cruciale rol bij het behoud van personeel en zal uw werknemers in staat stellen hun carrière pad en vaardigheden voortdurend verder te ontwikkelen.

.

Nu HR-afdelingen zich buigen over de optimalisatie van het personeelsbestand, is het van vitaal belang dat het volledige potentieel van het bestaande personeelsbestand wordt benut. Maar hoe kan dit worden bereikt?

.

Leiderschap

Hoe veel investeren werkgevers en lijnmanagers in hun personeel? Werknemers vertrekken over het algemeen niet vanwege organisaties; ze vertrekken vanwege slecht leiderschap en gebrek aan ondersteuning. Investeer in uw managers door training en coaching in leiderschap aan te bieden. Uw werknemers hebben goede leidinggevenden nodig voor begeleiding en ondersteuning en voor het effectief delen van kennis en vaardigheden.

.

Omdat de arbeidsmarkt de laatste jaren zo drastisch is veranderd, zijn ook de vaardigheden waarover goede managers moeten beschikken om het volledige potentieel uit hun teams te halen veranderd. Door ervoor te zorgen dat de opleiding up-to-date is en dat de organisatie haar manier van denken heeft aangepast om haar managers te ondersteunen, zullen werknemers tot bloei komen.

.

Wat motiveert uw medewerkers?

Goede managers kennen hun medewerkers en kiezen niet voor een ‘one fits all’-aanpak, maar gaan na wat hun medewerkers beweegt. Voor sommigen kan dit geld zijn, terwijl het voor anderen flexibele werktijden zijn, of een gevoel van succes/prestatie. Trends tonen aan dat werknemers ook meer empowered raken door hun eigen waarden die overeenkomen met de organisatie waarvoor ze werken, en dat ze een dieper inzicht willen in de drijfveren van de organisatie en hoe ze iets teruggeven aan de maatschappij en de wereld in het algemeen.

.

Door regelmatig met uw medewerkers te overleggen en bij te praten, kunt u uw aanpak en managementstijl afstemmen op die medewerker. Deze methode zal ervoor zorgen dat uw medewerkers het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze zich in deze omgeving beter zullen gedijen.

.

Werknemers belonen

Vier successen met uw medewerkers. Het is belangrijk om individuele werknemers te belonen die goed hebben gepresteerd en hebben uitgeblonken in hun job. Het meten van prestaties moet deel uitmaken van uw HR-strategie en moet bedrijfsbreed transparant zijn. Als er geen erkenning is, kan het personeel het gevoel krijgen dat het goed is om het verwachte minimum te doen, terwijl een beloningssysteem de productiviteit in het algemeen kan verhogen. En, zoals hierboven al aangestipt, de individualisering van werknemers op de werkvloer neemt toe, elke werknemer wil voor andere dingen beloond worden. Uw beloningen moeten het individualisme en de medewerkers persoonlijk weerspiegelen.

.

Een leven lang leren

Door te investeren in opleiding en ontwikkeling binnen organisaties kan een omgeving worden gecreëerd waarin werknemers het gevoel hebben dat zij voortdurend bijleren en hun talenten ontwikkelen. Steeds meer bedrijven bieden cursussen aan die niet direct verband houden met het vakgebied van hun werknemers – bv. acteren, yoga en/of talen. Maar waarom? Hoewel deze vaardigheden niet direct overdraagbaar lijken, kunnen ze wel zorgen voor ontplooiing van het potentieel in de onderneming. Een medewerker die bijvoorbeeld acteerlessen volgt, kan veel zelfverzekerder worden op de werkplek en zich daardoor ontwikkelen tot een geweldige manager. Het is ook belangrijk dat organisaties beseffen dat niet alles wat door een organisatie wordt aangeboden, directe gevolgen voor hen moet hebben. Er is een groeiend besef van de verantwoordelijkheid van werkgevers om op een meer holistische manier voor hun werknemers te zorgen. Er zijn tal van manieren waarop niet-directe opleiding resulteert in een niet-directe impact op een organisatie, maar het idee hier is om de manier van denken te veranderen, werknemers te omarmen en hen te helpen zich te ontwikkelen op een afgeronde, ondersteunde manier, of dat nu op professioneel, fysiek, mentaal, emotioneel, academisch vlak is…

.

Creëer een inclusieve en open omgeving

Als u echt het volledige potentieel wilt benutten, moeten werknemers zich aangemoedigd voelen om ideeën aan te dragen in een cultuur die inclusief is en openstaat voor nieuwe ideeën. Als de juiste omgeving wordt gecreëerd, zullen niet alleen de werknemers daar de vruchten van plukken, maar ook de organisatie, omdat die voortdurend zal groeien en bloeien met vernieuwde inzet en frisse denkkracht om het bedrijf te verbeteren. Een actieve strategie om een dynamische en inclusieve cultuur te creëren die voortdurend in ontwikkeling is en stappen zet om deze strategie voortdurend te herzien en te optimaliseren, zal u uiteindelijk een fantastische, bloeiende werkomgeving opleveren met gelukkigere werknemers die productiever zijn.

.

Het ontwikkelen van potentieel in de organisatie zal u helpen om uw medewerkers te behouden, de productiviteit te verhogen en een gelukkigere werkomgeving te creëren. Als u op zoek bent naar het benutten van potentieel in uw organisatie, kan Talent4Success u daarbij helpen.